Řidičské oprávnění skupiny B

Jaká vozidla lze řídit s řidičským průkazem skupiny B?

Motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo s hmotností nepřevyšující 750 kg, pokud největší hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny.

Vozidla s automatickou převodovkou zařazených do skupiny A1 a všech vozidel zařazených do B1 a AM (např. Skútr o výkonu nejvýše 11 kW a 125 ccm)

Po dosažení věku 21 let opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

Nabídka kurzů pro získání řidičského oprávnění skupiny B:

 • Standardní kurz : 18000 Kč
 • Dvouměsíční kurz : 20000 Kč
 • Rychlokurz : 22000 Kč
 • Expresní kurz : 26000 Kč
 • Vracení řidičského oprávnění : 3500 Kč
 • Kondiční jízdy : 400 Kč za vyučovací hodinu

Standardní kurz

Kurz trvá tři měsíce. Dle individuálního studijního plánu §18 zák. č. 247/2000 Sb.

Dvouměsíční kurz

Kurz probíhá ve stejném vyučovacím rozsahu jako Standardní kurz ale v průběhu 2 měsíců. Dle individuálního studijního plánu §18 zák. č. 247/2000 Sb.

Rychlokurz

Získejte řidičský průkaz během 4 týdnů. Kurz probíhá ve stejném vyučovacím rozsahu jako Standardní kurz. Dle individuálního studijního plánu §18 zák. č. 247/2000 Sb.

Expresní kurz 17-ti denní

Získejte řidičský průkaz za 17 dní. Kurz probíhá ve stejném vyučovacím rozsahu jako Standardní kurz. Dle individuálního studijního plánu §18 zák. č. 247/2000 Sb.

Vracení řidičského oprávnění

Vybodování – Dosažení 12 bodů

V případě odebrání řidičského průkazu z důvodu dosažení 12 bodů, je nutné vždy absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Dokumenty potřebné pro znovuzískání ŘP:

 • Výpis z karty řidiče vydaný obecním úřadem v místě trvalého bydliště, ne starší než 1 měsíc. Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!
 • Vyplněná žádost do autoškoly.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem, ne starší než 3 měsíce.
 • Dopravně psychologické vyšetření. Dopravní psychotesty jsou nutné k vrácení řidičského průkazu, nikoliv k přezkoušení, a jsou platné po dobu 1 měsíce.

Cvičné jízdy nejsou ze zákona povinné, ale i tak všem žadatelům doporučujeme absolvovat alespoň 1 hodinu praktického výcviku v řízení vozidla. Výrazně tím zvýšíte šanci na bezproblémové přezkoušení.

Každý řidič si osvojil zlozvyky, které u zkoušek mohou znamenat neúspěch. Mějte na paměti, že pokud u zkoušky 2 × neuspějete, musíte absolvovat znovu celý kurz autoškoly.

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
O vrácení ŘP můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší než 30 dnů.

Přezkoušení z odborné způsobilosti probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze dvou částí:

1. Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci

2. Praktické jízdy

Zákaz řízení

V případě odebrání ŘP z důvodu uložení trestu zákazu řízení je nutné vždy absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Dokumenty potřebné pro znovuzískání ŘP:

Výpis z karty řidiče vydaný obecním úřadem v místě trvalého bydliště, ne starší než 1 měsíc. Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!

 • Vyplněná žádost do autoškoly.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem, ne starší než 3 měsíce.
 • Dopravně psychologické vyšetření. Dopravní psychotesty jsou nutné k vrácení řidičského průkazu, nikoliv k přezkoušení, a jsou platné po dobu 1 měsíce.
 • V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.

Přezkoušení můžete absolvovat po uplynutí trestu trestu nebo sankce zákazu řízení.

Kondiční jízdy

Máte řidičský průkaz, ale i přesto si nejste jistí za volantem? Potřebujete si oživit řidičské dovednosti a znovu nabýt ztracenou sebedůvěru? V blízké době se opět musíte vrátit k aktivnímu užíváni vozidla?

Právě pro Vás jsou tu kondiční jízdy.

Je celá řada situací, které je možné během kondičních jízd procvičit:

rozjíždění do kopce s použitím ruční brzdy, nebo jen s pomocí pedálů, správné řazení rychlostních stupňů za běžné jízdy, vedení vozidla v jízdních pruzích a přejíždění v jízdních pruzích, sledování dopravního značení, jízda ve městě i mimo něj, správné najíždění do křižovatek a jejich bezpečné projetí, parkování příčné a podélné.

Jak uhradit kurz:

Hotově v kanceláří/učebně po telefonické domluvě.

Převodem na bankovní účet : 2000258617/2010. Do poznámek pro příjemce uveďte rok narození a příjmení.

Kurz je možné zaplatit na splátky bez navýšení. Přičemž první splátka musí být minimálně 5000 Kč. Další splátka dle individuální dohody. Kurz musí být doplacen před ukončením výcviku (do zkoušky).

Cena nezahrnuje poplatek Magistrátu za provedení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti (700 Kč) a opakování zkoušek (písemný test – 100 Kč, jízda – 400 Kč). Opravná zkouška -jízda: 400 Kč poplatek za jízdu autoškole.

Řidičák se slevou

Nabízíme slevu 500,- Kč z vaší ceny kurzu za každého dalšího žáka, kterého k nám přivedete.